Tillgängliga kurser


Skapa blandade lärandekurser (självhälsosam MOOC)

Denna MOOC har utformats med målet att hjälpa och fungera som referens till utbildarna i deras process för att skapa kurser eller utbildningsaktiviteter i blandat inlärningsformat med hjälp av de nya tekniska och pedagogiska metoderna.


Liege mit zu behandelnder PersonPraktische Einführung in die Grundlagen des Körperbaus (Knochen, Muskeln).

In diesem Kurs lernen Sie die ersten Bereiche in der Sakralenergetiker Ausbildung. Der Kurs enthält die Einführung, den Bereich Knochen und Muskulatur.

Curso de formación para profesorado implicado en la creación de materiales formativos digitales para FP